Cash Management

man och platta
Cash Management handlar om att planera och kontrollera företagets betalningsflöden för att optimera likviditeten. Vi erbjuder tjänster som effektiviserar detta arbete.

Läs mer under Global network på koncernsidan

P27 Nordisk betalningsplattform

Glad kvinnaNy nordisk betalningsinfrastruktur står runt hörnet. Den snabba teknikutvecklingen, nya internationella standarder tillsammans med ändrade kundbeteenden skapar förväntningar på snabba, säkra och mer effektiva betalningstjänster. DNB förbereder sig därför för att göra tjänster och system klara för en ny gemensam, modern och framtidssäkrad betalinfrastruktur i Norden. 

DNB Finsight

FinsightlogoDNB Finsight erbjuder en total översikt av er likviditet idag och i framtiden. DNB Finsight konsoliderar all finansiell data automatiskt och ger er mer tid för strategiska beslut.

Läs mer om DNB Finsight

International Cash Pool (ICP)

International Cash PoolEn ICP ger dig full kontroll över koncernens totala kapital. I en ICP är alla av gruppens valutakonton i och utanför Sverige sammankopplade i ett gemensamt kontosystem för att bl. a säkerställa ett maximalt utnyttjande av koncernens kapital.

Läs mer om ICP

Internetbanken - DNB Connect

internetbankenInternetbanken - DNB Connect erbjuder våra företagskunder en god överblick över sina tillgångar och utgifter.

Läs mer om internetbanken - DNB Connect

Utlandsbetalningar

utlandsbetalningarVi erbjuder överföring av pengar tryggt och säkert till mottagare i hela världen.

För mer information om IBAN, BIC och valuteringar se International payments på koncernsidan.

.

För Cut-Off tider se förstasidan i Internetbanken DNB Connect

Inrikesbetalningar

BetalningarVälfungerande in- och utbetalningar är centrala för alla företag. Vi tillhandahåller betalningslösningar för alla typer av företag i alla format som tillhandahålls av Bankgirot. Behöver du hjäp med din dagskassa så hjälper värdebolagen Loomis och Nokas till med den biten.

Läs mer om inrikesbetalningar på Bankgirots hemsida bgc.se


Konton

kontonVi tillhandahåller ett flertal olika konton såsom: företagskonton, inlåningskonton, koncernkonton och valutakonton .

Läs mer om våra konton
Se även: Finansiella marknader 
Trade Finance
Kontakta oss
Växel
08-473 41 00
Standard settlement instructions

För betalningar till DNB Sverige

 

Prislista Företag

2021

PSD2

jjord
The Revised Payment Services Directive, called PSD2, will be introduced on 13 January 2018. This is an EU directive aimed at regulating payment services in the EU and the EEA.

What does this mean for your company