P27 Nordisk betalplattform

Ny nordisk betalningsinfrastruktur

Ny nordisk betalningsinfrastruktur står runt hörnet. Den snabba teknikutvecklingen, nya internationella standarder tillsammans med ändrade kundbeteenden skapar förväntningar på snabba, säkra och mer effektiva betalningstjänster. DNB förbereder sig därför för att göra tjänster och system klara för en ny gemensam, modern och framtidssäkrad betalinfrastruktur i Norden.

Driften av den nya planerade betalinfrastrukturen kommer P27 Nordic Payments Platform ansvara för. P27 är ett nordiskt samarbete mellan de största bankerna i regionen. Syftet med samarbetet är att skapa en ny gemensam infrastruktur för betalningar i valutorna, SEK, DKK och EUR.

Svenska Bankföreningen driver ett svenskt projekt för att utreda, utveckla och förbereda den svenska marknaden för den nya betalplattformen. Inom ramen för det projektet har ett nytt samarbete ingåtts - Svenska Transformationsprogrammet - mellan P27, Svenska Bankföreningen, Bankgirot, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar, Skandia och DNB. Transformationskommittén (styrgruppen) har delad ordförandepost mellan bankföreningen och 27. Parterna har enats om en styrmodell för den planerade svenska betaltransformationen och ansvarar bland annat för att transformationsplanen hålls, att tillhandahålla en transformationsmanual samt en kommunikationsplan och strategi.


Corporate Payment Processing (CPP)

Vid övergången till P27 kommer flera av våra kundlösningar, huvudsakligen BGC-produkterna, ersättas med nya lösningar. Detta kommer i de flesta fall ske via DNB:s nya betalningsplattform, Corporate Payment Processing (CPP), som ska hantera framtida transaktioner och leverera samma tjänster som BGC gör idag. CPP innehåller lösningar för domestika och internationella in- och utbetalningar, kundstatistik och faktureringslösningar. Flera tjänster är redan på plats och andra är under utveckling. Vi på DNB jobbar intensivt med att utveckla en produktmix för den svenska marknaden som motsvarar de kundbehov vi ser nu och i framtiden.

Övergången till en helt ny betalinfrastruktur är omfattande för både oss banker och våra kunder, därför är utvecklingen av CPP plattformen avgörande för oss på DNB och våra kunder, som ska kunna göra alla sina transaktioner via DNB. Samarbetet i branschen är också avgörande, därför deltar DNB i Svenska Transformationsprogrammet, som en av åtta banker. Ett samarbete som bidrar till att vi är väl förberedda på de krav som P27 ställer.


Information till dig som är ERP-leverantör

För att kunna möta den utveckling vi ser och våra kunders behov, behöver vi alla vara uppdaterade på vad som händer och hur vi behöver utveckla våra affärssystem. I detta arbete är det avgörande med ett nära samarbete såväl i branschen som med er ERP-partners. Vi banker kommer därför säkerställa den generella bankgemensamma kommunikationen genom att bjuda in till gemensamma digitala kvartalsvisa möten. Syftet är att informera om de olika förändringar som sker, i god tid för att hinna förbereda sig, och hur dessa förändringar påverkar vårt samarbete.

Första webinarium genomfördes november/december 2020, därefter ett per kvartal. 
Kontakta oss via P27@dnb.se, så sänder vi mötesinbjudningar. Det går även bra att anmäla sig via Bankföreningen.