Våra tilläggstjänster

verkstad_familj_motorhuv
Förutom finansiering av din bil erbjuder vi ett flertal tilläggstjänster:

Bilförsäkring

bilhuvDNB Bilförsäkring - exklusivt för dig som finansierar din bil via DNB Finans
DNB Bilförsäkring är en specialförsäkring för dig som finansierar din nyinköpta privata eller företagsägda bil hos oss. Har du en privatägd bil ingår försäkringen automatiskt och vi bjuder på de två första veckorna. Efter de två kostnadsfria veckorna får du dessutom 20 procents rabatt när du tecknar försäkringen för ett år. DNB Bilförsäkring Företag är skräddarsydd för dig som använder bilen i ditt företag. Den ger bland annat ersättning för hyrbil och för firmans saker om de stjäls ur din lätta lastbil.

DNB Bilförsäkring - några exempel på dina unika fördelar:
 • Lägre självrisk – Med vår Självriskreducering sänks självrisken med 3 000 kr om din bil skadas vid skadegörelse, godkänd parkeringsskada eller djurkollision. Gäller för privatägd bil.
 • Förlängd maskinskadeförsäkring – Utökat skydd för motor, elektronik och växellåda ända upp till 15 000 mil, eller upp till 8 år.
 • Drulleförsäkring – Tappat bort nyckeln? Tankat fel bränsle? Spillt kaffe? Om oturen skulle vara framme ersätter vi bland annat skador inuti bilen som du eller en medresenär orsakat.
För mer information och fullständiga villkor se pdfer nedan
» Infoblad - Din bil är extrautrustad
» Fullständiga villkor
» För- och efterköpsinformation

Låneskydd

LneskyddInget du saknar förrän du behöver det
Man kan bli arbetslös, sjuk eller skadad. Det sista man vill är att behöva oroa sig för ekonomin. En låneskyddsförsäkring bygger på att du ska kunna behålla ditt lån hos oss vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall. Låneskyddet löser din skuld i händelse av dödsfall.


Detta innebär låneskydd
Försäkringen ersätter avtalets månadsbetalningar, ränta, amortering och försäkringspremie upp till 11 000 kr/månad om du skulle drabbas av sjukskrivning, arbetslöshet till följd av arbetsbrist (ej för egenföretagare)
eller sjukhusvistelse (endast för egenföretagare). Vid dödsfall ersätter försäkringen upp till 350 000 kr.
Vid diagnos av allvarlig sjukdom kan försäkringen ersätta med ett engångsbelopp på 50 000 kr.
Ersättningen betalas ut oavsett andra försäkringar.

Villkor för tecknande
 • Har tecknat kreditavtal med DNB Finans.
 • Är bosatt i Sverige.
 • Har fyllt 18 år men inte 64 år (Försäkringen gäller tills man fyller 65 år, för liv 70 år).
 • Har tillsvidareanställning (minst 17 tim/vecka) eller är egenföretagare.
 • Är fullt frisk och arbetsför utan kännedom om allvarlig sjukdom, skada eller förestående sjukskrivning.
 • Har inte vetskap om förestående varsel, uppsägning eller arbetslöshet.
Låneskydd vid tecknande av nytt billån ger dig kostnadsfritt skydd under avtalets tre första månader
» Faktablad låneskydd - Nytt billån
» Villkor låneskydd - Nytt billån

För dig som vill teckna låneskydd till ditt befintliga billån
» Faktablad låneskydd - Komplement till befintligt billån
» Villkor låneskydd - Komplement till befintligt billån

Betalskydd för privatleasing

signeringInget du saknar förrän du behöver det
Man kan bli arbetslös, sjuk eller skadad. Det sista man vill, när något har hänt, är att behöva oroa sig för ekonomin. En betalskyddsförsäkring bygger på att du ska kunna behålla ditt leasingavtal hos oss vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall. 
Vid dödsfall eller diagnos av allvarlig sjukdom i form av cancer, stroke eller hjärtinfarkt, går betalskyddet in och betalar ett engångsbelopp.

Detta innebär betalskydd för privatleasing
Försäkringen ersätter leasingavgiften för ditt leasingavtal vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall upp till 12 månader. Högsta ersättningsbelopp är 9 000 kronor/månad. Vid dödsfall eller diagnos av allvarlig sjukdom i form av cancer, stroke eller hjärtinfarkt, går betalskyddet in och betalar ett engångsbelopp.
Ersättningen betalas ut oavsett andra försäkringar. Villkor för tecknande
 • Har tecknat privatleasingavtal med DNB Finans.
 • Bosatt i Sverige.
 • Har fyllt 18 år men inte 64 år (Försäkringen gäller tills man fyller 65 år, för liv 70 år).
 • Har tillsvidareanställning (minst 17 tim/vecka) 
 • Är fullt frisk och arbetsför utan kännedom om allvarlig sjukdom, skada eller sjukskrivning.
 • Har inte vetskap om förestående varsel, uppsägning eller arbetslöshet.
Betalskydd vid tecknande av nytt privatleasingavtal, kostnadsfritt skydd under avtalets tre första månader
» Faktablad Betalskydd Obligatorisk 2016-09-28
» Villkor Betalskydd Obligatorisk 2016-09-28

För dig som vill teckna Betalskydd till ditt befintliga privatleasingaval
» Faktablad Betalskydd Frivilligt 2016-09-28
» Villkor Betalskydd Frivilligt 2016-09-28 

Serviceavtal - Service anpassad för dig

Varför drabbas av "plötsliga" servicekostnader när du kan få en fast servicepremie uppdelad per månad tillsammans med din finansiering.

Undvik plötsliga kostnader

dame i bil
Genom att teckna ett separat serviceavtal får du en överskådlig kostnadsbild över bilinnehavet samt en smidig budgetering.

Vad ingår i ett serviceavtal?
Hör med din återförsäljare vilka nivåer de erbjuder avseende serviceavtal. Det kan vara allt från grundservice enligt generalagentens rekommendationer till fullservice inklusive reparationer och förbrukningsmaterial för normalt slitage.

Serviceavtalet gäller under förutsättning att bilen är finansierad via DNB Finans och samfaktureras med finansieringen.

Kontakta återförsäljare
Bilåterförsäljaren hanterar normalt sett allt som har med bilen och finansieringen att göra - vänligen kontakta din bilåterförsäljare i första hand.

» Läs mer
 
Kontakta DNB
Kontakta DNB Finans om du har frågor som avser:
 • ditt avtal
 • din faktura
 • påminnelser
 • låneskydd
Kundservic:
Telefon: 08-473 47 10