Vanliga frågor och svar

familj Du vill bli kund

Du är kund/avbetalning & privatlesing

Du är kund/leasing

Du vill bli kund

Kan jag få billån för ett privat bilköp?

Ja, det kan du när du köper ett fordon via någon auktoriserad återförsäljare. Våra återförsäljare hittar du här.

Kan man själv göra en kalkyl över en framtida bilfinansiering?

För att skapa en finansieringskalkyl så väljer du att gå in på en av våra kalkylsidor, "För dig som Privatperson" resp. "För dig som Företagare" och fyll i aktuella värden.
Här får du en överblick över hur en finansiering kan se ut och du kan ändra mellan olika löptider och kontantinsatser.
För erhållande av finansiering krävs godkänd kreditprövning av DNB.

Du är kund/avbetalning

Faktura - När kommer min första faktura?

Första fakturan kommer månaden efter leveransdatum på ditt fordon.

Faktura - Varför är första fakturan på ett högre belopp än vad avtalet säger?

På den första fakturan du erhåller baseras räntekostnaden från leveransdag t.o.m. den sista dagen i leveransmånaden. Utöver denna räntekostnad tillkommer din ordinarie månadskostnad varför din första faktura kan vara på ett högre belopp.

Betalning - Kan jag betala via min internetbank?

Ja, du kan betala via din internetbank och för detta använder du den information du erhållit på din faktura.

Betalning - Kan jag betala via e-faktura?

Ja, du ansöker om e-faktura i din internetbank. Vänligen kontakta din bank vid frågor. Administrationsavgift är densamma som du har idag.
Ja, du ansöker om e-faktura i din internetbank. Vänligen kontakta din bank vid frågor. Administrationsavgift är densamma som du har idag.

Betalning - Kan jag få fakturan via mail?

Ja, skicka ett mail till oss med din fakturaadress. Du får en bekräftelse via mail när det är aktiverat. Fram till dess att du får bekräftelsen så skickas fakturan via post, som vanligt. Administrationsavgift är densamma som du har idag.

Betalning - Är det samma OCR-nummer på alla avier?

Nej, det är olika varje månad varför du inte bör använda det senaste OCR-numret vid din aktuella betalning.

Betalning - Kan jag betala via plusgiro?

Vi erbjuder inte betalning via plusgirot men vi erbjuder istället betalning via bankgiro alternativt autogiro.

Betalning - Jag har problem att betala min faktura. Kan jag få min betalning framflyttad?

Om du har betalningssvårigheter, kontakta då Kundtjänst för mer information.

Betalning via autogiro - Erbjuder ni betalning via autogiro?

Ja det gör vi och önskar du erhålla ett sådant medgivande kontakta då Kundtjänst eller skriv ut ett autogiromedgivande direkt och skicka detta till oss. Förutom kontoinformation krävs det att du fyller i ditt kontrakts samt registreringsnummer vilka du finner på din faktura.

Betalning via autogiro - När vet jag att mitt autogiro är aktiverat?

När autogirot är godkänt framgår detta av din månatliga faktura. Om betalning kommer att debiteras via autogiro kommer betalningsunderlaget istället innehålla meddelande ”Belopp dras via autogiro bankkonto” samt sakna inbetalningskort.

Betalning via autogiro - Varför skickar ni ut en avisering när jag betalar via autogiro?

Det är för att informera om aktuell räntesats och skuld samt vilket belopp vi kommer att debitera just denna månad. På det månatliga underlaget får vi också ut viktig information till alla våra kunder.

Betalning via autogiro - Varför är det en administrationsavgift vid autogirobetalning?

Det beror på att vi fortfarande skickar en pappersavi till dig för att redovisa din aktuella kapitalskuld, ränta och månadsbelopp. Vi redovisar även eventuella ändringar av räntesatsen och annan viktig information. Administrationsavgiften täcker våra kostnader för faktureringen: papper, tryck, kuvert, porto, transaktionsavgifter till banken och andra administrativa kostnader. Har du fler frågor kring administrationsavgiften är du välkommen att kontakta kundtjänst. Administrativ avgift vid autogiro är fn 39 kr per månad.

Kravinformation - Varför har jag fått en påminnelse/inkassokrav trots att jag har betalat?

Om du har betalat dagarna innan du erhållit påminnelse/inkassokrav så kan du bortse från detta krav. Detta beror på att kravet gått ut innan vi registrerat din betalning.

Överlåtelse av kredit - Kan jag överlåta min kredit till någon annan?

Ja, det finns möjligheter att överlåta en finansiering till en annan person/företag.

Överlåtelse av kredit - Hur går jag tillväga för att överlåta min kredit?

Informera den som önskar överta krediten om att en kreditprövning kommer att ske på denne vid ansökan. Kontakta sedan Kundtjänst och se till att ha erfordliga uppgifter såsom person-/organisationsnummer och telefonnummer till den som önskar överta krediten tillhands för snabb handläggning.

Överlåtelse av kredit - Varför utför ni en identitetskontroll när jag önskar överlåta min kredit?

Samtliga banker/finansbolag är skyldiga att kontrollera identiteten på den som önskar inleda en affärsrelation med respektive bank/finansbolag. Detta gäller enligt lag.

Mitt avtal - Kan jag förlänga min kredit för att minska min månadskostnad?

Ja, det finns vissa möjligheter för att förlänga en kredit för att på sätt minska månadskostnaden. Kontakta Kundtjänst för mer information.

Mitt avtal - Kan jag registrera min bil på någon närstående som t.ex. min sambo eller partner?

Nej, det är inte möjligt men det finns dock möjlighet att lägga till en medlåntagare på krediten som då medför att man då kan välja vem som ska stå som registrerad ägare till fordonet.
För information om detta kontakta Kundtjänst.

Mitt avtal - Jag har flyttat, ska jag anmäla det till er?

Ja, det kan ni göra via ett flyttkort, ett mail eller genom att kontakta Kundtjänst.
Kom ihåg att då ange ditt kontrakts, person- eller bilens registreringsnummer.

Mitt avtal - Hur går jag tillväga om jag vill extraamortera på min kredit?

Du som är avbetalningskund kan göra extra inbetalningar på din kredit. Detta kan antingen medföra att kredittiden förkortas alternativt att månadskostnaden minskas. Kontakta Kundtjänst för mer information. 

Mitt avtal - Jag har gjort en extra inbetalning på min kredit men detta syns inte på min nya betalningsavi?

Om du har gjort en extra inbetalning på din kredit så syns detta normalt sett månaden efter du gjort din betalning.

Ränta - Hur vet jag om min ränta ändras?

Om du har rörligt baserad ränta så justeras denna när det sker förändringar av ränteläget. Detta annonseras i dagspress, SvD samt DN, senast dagen då ändringen blir gällande. Information om ränteförändring återfinns även på nästkommande faktura.

Avsluta min kredit - Hur går jag tillväga om jag vill lösa min kredit?

För att lösa en kredit kontakta Kundtjänst.

Avsluta min kredit - Jag har löst min kredit. Hur lång tid dröjer det innan ni kan se betalningen?

Normalt sätt tar det 2-3 bankdagar innan vi ser din betalning. Så snart vi registrerat betalningen löser vi din kredit och meddelar Transportstyrelsen att krediten är avslutad. Transportstyrelsen skickar därefter ut nya registreringsbevis till den som då står som ägare till fordonet.

Avsluta min kredit - Jag har löst min kredit men kreditmarkeringen ligger kvar. När försvinner den?

Så snart vi erhållit er slutbetalning så kommer kreditmarkeringen att försvinna i bilregistret. Detta syns normalt sätt dagen efter vi registrerat din slutbetalning.

Peugeotkort - Jag har ett Peugeot bilkort, var vänder jag mig om jag önskar se mitt saldo?

Om du har frågor angående ditt Peugeotkort ringer du 08-473 47 90.

Reklamationer - Jag har tekniska problem med min bil. Var skall jag vända mig?

Om du har en reklamation avseende ditt fordon skall du vända dig direkt till din leverantör.

Klagomål - Jag har klagomål som rör min finansiering. Var skall jag vända mig?

Om du har ett klagomål rörande din finansiering kontakta i första hand Kundtjänst för avhjälpande av klagomål.
Om inte ärendet kan lösas efter kontakt med Kundtjänst skicka då in ett skriftligt underlag till:
DNB, 105 88 Stockholm, Klagomålsansvarig.
Så snart ditt ärende inkommit kommer du kontaktas av oss.

Du är kund/leasing

Faktura - När kommer min första faktura?

Första fakturan skickas ut per omgående, det vill säga direkt efter leasingavtalets uppstart. 

Faktura - Varför är första fakturan på ett högre belopp än vad avtalet säger?

På första fakturan kan det finnas en interimsleasingavgift som tillkommer utöver din ordinarie leasingavgift. Interimsleasingavgiften är hyran från och med leveransdagen t.o.m. ordinarie avtalsstart och debiteras med 1/30 dels leasingavgift per dag.

Betalning - Kan jag betala via min internetbank?

Ja, du kan betala via din internetbank och för detta använder du den information du erhållit på din faktura.

Betalning - Kan jag betala via e-faktura?

Ja, du ansöker om e-faktura i din internetbank. Vänligen kontakta din bank vid frågor. Administrationsavgift är densamma som du har idag.

Betalning - Kan jag få fakturan via mail?

Ja, skicka ett mail till oss med din fakturaadress. Du får en bekräftelse via mail när det är aktiverat. Fram till dess att du får bekräftelsen så skickas fakturan via post, som vanligt. Administrationsavgift är densamma som du har idag.

Betalning - Är det samma OCR-nummer på alla avier?

Nej, det är olika varje månad varför du inte bör använda det senaste OCR-numret vid din aktuella betalning.

Betalning - Kan jag betala via plusgiro?

Vi erbjuder inte betalning via plusgirot men vi erbjuder istället betalning via bankgiro alternativt autogiro.

Betalning - Jag har problem att betala min faktura. Kan jag få min betalning framflyttad?

Om du har betalningssvårigheter, kontakta då Kundtjänst för mer information.

Betalning via autogiro - Erbjuder ni betalning via autogiro?

Ja, det gör vi och önskar du erhålla ett sådant medgivande kontakta då Kundtjänst eller skriv ut ett autogiromedgivande direkt och skicka detta till oss. Förutom kontoinformation krävs det att du fyller i ditt kontrakts- samt registreringsnummer vilka du finner på din faktura.

Betalning via autogiro - När vet jag att mitt autogiro är aktiverat?

När autogirot är godkänt framgår detta av din månatliga faktura. Om betalning kommer att debiteras via autogiro kommer betalningsunderlaget istället innehålla meddelande ”Belopp drages via autogiro bankkonto” samt sakna inbetalningskort.

Betalning via autogiro - Varför skickar ni ut en avisering när jag betalar via autogiro?

Det är för att informera om vilket belopp vi kommer att debitera just denna månad samt att ni skall erhålla ett bokföringsunderlag. På det månatliga underlaget får vi också ut viktig information till alla våra kunder.

Betalning via autogiro - Varför är det en administrationsavgift vid autogirobetalning?

Det beror på att vi fortfarande skickar en pappersfaktura till dig för att redovisa ditt månadsbelopp. Vi redovisar även eventuella ändringar i avgiften och annan viktig information. Administrationsavgiften täcker våra kostnader för faktureringen: Papper, tryck, kuvert, porto, transaktionsavgifter till banken och andra administrativa kostnader. Har du fler frågor kring administrationsavgiften är du välkommen att kontakta Kundtjänst. Administrativ avgift vid autogiro är fn 39 kr + moms per månad.

Kravinformation - Varför har jag fått en påminnelse/inkassokrav trots att jag har betalat?

Om du har betalat dagarna innan du erhållit påminnelse/inkassokrav så kan du bortse från detta krav. Detta beror på att kravet gått ut innan vi registrerat din betalning.

Överlåtelse av leasingavtal - Kan jag överlåta mitt leasingavtal till någon annan?

Ja, det finns möjligheter att överlåta ett leasingavtal till ett annat företag. För information om detta kontakta Kundtjänst.

Överlåtelse av leasingavtal - Hur går jag tillväga för att överlåta mitt leasingavtal?

Informera den som önskar överta leasingavtalet om att en kreditprövning kommer att ske på denne vid ansökan. Kontakta sedan Kundtjänst och se till att ha erfordliga uppgifter såsom organisations- och telefonnummer till den som önskar överta leasingavtal tillhands för snabb handläggning.

Överlåtelse av leasingavtal - Varför utför ni en identitetskontroll när jag önskar överlåta mitt leasingavtal?

Samtliga banker/finansbolag är skyldiga att kontrollera identiteten på den som önskar inleda en affärsrelation med respektive bank/finansbolag. Detta gäller enligt lag.

Mitt Leasingavtal - Avtalstiden för min leasing löper snart ut. Finns det möjlighet att förlänga mitt leasingavtal?

Efter grundleasingstiden förlängs normalt sätt ditt leasingavtal automatisk. Detta görs i 12-månadersperioder men utan uppsägningstid. För mer information om detta kontakta Kundtjänst.

Mitt Leasingavtal - Jag har flyttat, ska jag anmäla det till er?

Ja, det kan ni göra via ett flyttkort, ett mail eller genom att kontakta Kundtjänst.
Kom ihåg att då ange ditt kontrakts, person- eller bilens registreringsnummer.

Mitt Leasingavtal - Jag har löst mitt leasingavtal. Hur lång tid dröjer det innan ni kan se betalningen?

Normalt sätt tar det 2-3 bankdagar innan vi ser din betalning. Så snart vi registrerat betalningen löser vi finansieringen och meddelar Vägverket att leasingen är avslutad. Vägverket skickar därefter ut nya registreringsbevis.

Mitt Leasingavtal - Jag har löst mitt leasingavtal men leasingspärren ligger kvar. När försvinner den?

Så snart vi erhållit slutbetalning så kommer leasingspärren att försvinna. Detta syns normalt sätt dagen efter vi registrerat din slutbetalning.

Reklamationer - Jag har tekniska problem med min bil. Var skall jag vända mig?

Om du har en reklamation avseende ditt fordon skall du vända dig direkt till din leverantör.

Klagomål - Jag har klagomål som rör min finansiering. Var skall jag vända mig?

Om du har ett klagomål rörande din finansiering kontakta i första hand Kundtjänst för avhjälpande av klagomål.
Om inte ärendet kan lösas efter kontakt med Kundtjänst skicka då in ett skriftligt underlag till:
DNB Finans, 105 88 Stockholm, Klagomålsansvarig.
Så snart ditt ärende inkommit kommer du kontaktas av oss.
Kontakta oss
Måndag - Fredag 08:30 - 17:00
08-473 47 10
E-post

När du har frågor som avser:

  • ditt avtal
  • din faktura
  • påminnelser
  • lösen av avtal
  • överlåtelse av avtal

Autogiroansökan

Kontakta återförsäljare
Bilåterförsäljaren hanterar normalt sett allt som har med bilen och finansieringen att göra - vänligen kontakta din bilåterförsäljare i första hand.

» Läs mer