Klagomålshantering

Om du är missnöjd med de produkter och tjänster du fått hos oss, kan du framföra ett klagomål. Du kan vända dig direkt till vår klagomålsansvarige.

KlagomålAnsvarig för klagomålshantering hos DNB Asset Management AB är Mats Ekström. Se kontaktuppgifter till höger.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå erbjuder oberoende och kostnadsfri vägledning avseende klagomål. De kan även hjälpa dig om du skulle vara missnöjd med vår hantering av ditt klagomål. Därutöver tillhandahåller de flesta kommuner konsumentvägledning i dessa frågor.

Kontakta klagomålsansvarig
08-473 42 48

Skicka skriftligt klagomål

DNB Asset Management AB
Att: Mats Ekström
105 88 Stockholm