Klagomålshantering

Om du är missnöjd med de produkter och tjänster du fått hos oss, kan du framföra ett klagomål. Du kan vända dig direkt till vår klagomålsansvarige.

KlagomlAnsvarig för klagomålshantering hos DNB Bank ASA, filial Sverige är Stephan Daniels. Se kontaktuppgifter till höger.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå erbjuder oberoende och kostnadsfri vägledning avseende klagomål. De kan även hjälpa dig om du skulle vara missnöjd med vår hantering av ditt klagomål. Därutöver tillhandahåller de flesta kommuner konsumentvägledning i dessa frågor.

Se även: Om fondsparande
Kontakta klagomålsansvarig
08-473 42 48

Skicka skriftligt klagomål

DNB Bank ASA, filial Sverige
Att: Stephan Daniels
105 88 Stockholm