Om DNB Asset Management

DNB Asset Management är en norsk kapitalförvaltare. Vår fondverksamhet sträcker sig över nordiska tillgångsslag, såväl som utvalda regioner och globala teman.

DNB Asset Management är en del av bank- och finanskoncernen DNB. Vi är en av Nordens största kapitalförvaltare med internationell verksamhet.

Med en genuin förvaltningsprocess, kunniga medarbetare och ett väl utvecklat systemstöd har vi positionerat oss som en framstående kapitalförvaltare. Vi levererar god värdetillväxt under ansvar och engagemang. Våra investeringar är långsiktiga till karaktären och baseras på fundamental analys. I tillägg har vi en grundläggande etisk policy för all förvaltning.
» Information om incitament

I Sverige bedrivs verksamheten av DNB Bank ASA, filial Sverige

DNB Bank ASA, filial Sverige
Organisationsnummer: 516406-0161
Momsregistreringsnummer: SE663000131801
Bolaget står under tillsyn av norska Finanstilsynet

» Ägarpolicy
» Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.