Vårt utbud av spetsfonder

Här kan du läsa om våra fonder baserat på investeringområden.

Globala aktiefonder

Globala

Regionala aktiefonder

Regionala aktiefonder

Högräntefonder

Regionala aktiefonder

Indexfonder

indexfonder

Hedgefonder

Hedgefonder

Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.