Bolagsinformation

DNB Bank ASA, filial Sverige - Står under tillsyn av norska Finanstilsynet
Org nr: 516406-0161 
Moms reg nr: SE516406016101
LEI-koden: 549300GKFG0RYRRQ1414

 

DNB Markets, DNB Finans och Autolease ligger under DNB Bank ASA, filial Sverige.


DNB Bank ASA, 0021 Oslo, Norway - Foretaksreg: NO 984 851 006 MVA


Kontakta oss
Växel
08-473 41 00