Affärsmässiga villkor och avtal

Affärsmässiga villkor och avtal i samband med handel med finansiella instrument i DNB Markets. All information är hämtad från DNB Markets engelska hemsida.
 
Foreign exchange, fixed income and commodities

Trading with DNB as a counterpart