Tillsammans med norska Verdipapirservice (VPS) har DNB Markets utvecklat en internettjänst som ger kunder med norskt VPS-konto i DNB många fördelar.

Internetlösningen ger våra kunder en uppdaterad översikt över behållningar och transaktioner samt eventuellt depå-konto (för utländska värdepapper). Har man flera VPS-konton, eventuellt med annan värdepappersavdelning än DnB NOR Markets, kommer även dessa att vara med i översikten. I tillägg visas rättigheter och fullmakter registrerade på den enskildes konto. Översikten visar transaktioner gjorda 24 månader tillbaka i tid samt inkluderar ofullständiga transaktioner.
 
Internettjänsten ger tillgång till alla upplysningar om ett värdepapper. Det finns en direkt länk från kundernas behållningar och transaktioner till värdepapperets (ISIN) information.
 
Vi önskar att förenkla våra kunders vardag. Internettjänsten ger tillgång till ett arkiv över alla meddelanden från VPS, de senaste 24 månaderna. Det finns möjlighet att ta emot nya meddelanden som e-post i stället för brev. I detta elektroniska arkiv får du som kund en översikt över dina ändringsmeddelander.

Investortjänster på Internet
 
Basmodellen innehåller:
 • Behållning- och transaktionsöversikt
 • Värdepappersinformation
 • Kontoupplysningar
 • Elektroniska ändringsmeddelanden
Tilläggstjänster:
 • Behållning vid årsskifte (årsrapport)
 • Insyn i fullmakter och rättigheter på egna konton
 • Insyn för rättighetshavaren med dispositions- eller tillskrivarrätt
 • Företagshändelser
Fördelar för kunderna:
 • Fullständig översikt över VPS-konton, behållningar och transaktioner
 • Fullständig översikt över depå-konton i DnB NOR Makets för utländska värdepapper
 • Förenklar arbetet med realisationsblanketten
 • Elektroniska meddelanden
 • Vägledning och självförklarande
Systemets egenskaper:
 • Flexibelt uppbyggt där kunden själv bestämmer vilka tilläggstjänster som ska användas

Kontakta Värdepapperstjänster