Värdepapperskonto

illustrasjon

Kunder som handlar aktier noterade på norska börsen, samt obligationer och certifikat utställda i Norge måste öppna ett eget värdepapperskonto (VPS-konto).

VPS-konton förs av investerarens värdepappersavdelning. DNB Verdipapirservice (VPS) bistår gärna med att öppna ett värdepapperskonto och även med att vara värdepappersavdelning för våra kunders VPS-konton. Information om till exempel antal aktier, eller hur stor behållning i ett obligationslån man äger, är registrerat på den enskildes VPS-konto. All kontakt mellan kunder och VPS sker genom värdepappersavdelningen.
 
Värdepappersavdelningen hjälper kunderna med en rad tjänster som exempelvis:
 
  • Öppning av värdepapperskonto
  • Uppdatera, flyttning och avslutning av värdepapperskonto
  • Överföring av behållningar
  • Registrera handelsfullmakter, frågefullmaktet och disponenter
  • Registrering av frigivelser till andra mäklare
  • Registrering av rättigheter på VPS-konton
Säkerhet
DNB är upptagen av att alla kunder ska betjänas på ett säkert och effektivt sätt. Detta är för att obehöriga inte ska få tillgång till våra kunders VPS-konton. Mot bakgrund av detta har vi satt igång en rad säkerhetsåtgärder när våra kunder ska överföra värdepapper från eget värdepapperskonto till ett annat konto (eget konto eller till en annan person).
 
Önskar kunderna att överföra behållningar från sitt eget värdepapperskonto till ett annat konto skickas idag instruktioner per fax eller brev. 
 
Kontakta oss gärna på telefon +47 22 48 35 80, eller e-post: vps.kontoforer@dnb.no.
Kontakta Värdepapperstjänster